Nowa kolekcja Wiosna/Lato 2024 już dostępna. Sprawdź =>>>
Szukaj
Ulubione 0

Regulamin promocji Tydzień Ziemi

REGULAMIN PROMOCJI TYDZIEŃ ZIEMI

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji "Tydzień Ziemi" jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, Krakowiaków 12, 32-060 Kryspinów.

2. Promocja Tydzień Ziemi obowiązuje od godziny 8:00 dnia 19.04.2024 do 26.04.2024 godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w Warunki i zasady skorzystania z promocji.

3. Promocja Tydzień Ziemi obowiązuje w sklepie internetowym KEEN działającym w domenie www.keen.pl.

4. Promocja Tydzień Ziemi obowiązuje przy zakupie produktów z nowej kolekcji marki KEEN w sklepie internetowym keen.pl. Bezpośredni link do promocji to Tydzień Ziemi

5. Promocja "Tydzień Ziemi"  nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie, kody rabatowe itp.)

6. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

 Warunki i zasady skorzystania z promocji 

1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 0:00 dnia 19.04.2024 do 26.04.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 6 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie promocji z okazji Dni Ziemi  dokona zakupu dowolnych produktów z nowej kolekcji, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 20%.

3. Udzielony rabat z tytułu promocji Tydzień Ziemi nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie KEEN. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach promocji z okazji Dni Ziemi, sklep KEEN zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt.


 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.keen.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.keen.pl.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel