Promocja na Dzień Kobiet

REGULAMIN PROMOCJI NA DZIEŃ KOBIET
 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji na Dzień Kobiet jest: firma MMSport s.j. Maciej Maciantowicz, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.

2. Promocja na Dzień Kobiet obowiązuje od dnia 04.03.2019 do 08.03.2019.

3. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym MMSport działającym w domenie https://keen.mmsport.pl/ i dotyczy produktów marki KEEN.

4. Oferta obowiązuje tylko przy zakupie produktów z nowej kolekcji damskiej marki KEEN.

5. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. 

6. Promocją na Dzień Kobiet nie są objęte osoby, które należą do programów partnerskich i programów rabatowych prowadzonych przez Organizatora oraz pracownicy.  

 

Warunki i zasady skorzystania z Promocji

1. Czas trwania promocji obejmuje okres od godziny 10:00 dnia 04.03.2019 do 08.03.2019 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 5 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu nowej kolekcji damskiej na dowolną kwotę marki KEEN, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 25% na dowolne damskie japonki marki GUMBIES. Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wymagane dla Promocji produkty do koszyka zakupowego.

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji na Dzień Kobiet nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MMSport. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji. 

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku zwrotu jakiegokolwiek produktu zakupionego w ramach Promocji na Dzień Kobiet, Klient zobowiązany jest zwrócić również japonki, na który przyznany został rabat -25%. Jest to uzasadnione tym, iż Klient nie spełnia wówczas wymagań Promocji, która upoważnia do rabatu na japonki tylko w przypadku zakupu dowolnego produktu marki KEEN z nowej kolekcji damskiej. Sklep MMSport dopuszcza możliwość zwrotu japonek, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.mmsport.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep MMSport zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 

 

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl. 

3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel