Nowa kolekcja Wiosna/Lato 2024 już dostępna. Sprawdź =>>>
Szukaj
Ulubione 0

Powrót do szkoły - zgarnij zestaw odkrywcy za 1 zł

REGULAMIN PROMOCJI POWRÓT DO SZKOŁY - ZGARNIJ ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ

   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, Kryspinów 357, 32-060 Liszki.
 2. Promocja ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ obowiązuje od godziny 12:00 dnia 12.08.2022 do 09.09.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji ZESTAW MAŁEGO ODKRYWCY ZA 1 ZŁ”.
 3. Promocja ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ obowiązuje w sklepie internetowym KEEN działającym w domenie www.keen.pl. Bezpośredni link do promocji Buty dziecięce KEEN
 4. Promocja ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ nie łączy się z innymi wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 5. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z promocji POWRÓT DO SZKOŁY - ZGARNIJ ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ

 1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 12.08.2022 do 09.09.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 5 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Oferty dokona zakupu jednej pary dowolnych butów dziecięcych marki KEEN dostępnych w sklepie internetowym keen.pl, ma możliwość jednoczesnego zakupu w cenie 1 złoty (1,00 zł) zestawu małego odkrywcy. Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wszystkie wymagane ofertą produkty do koszyka zakupowego.
 3. Udzielony rabat z tytułu Oferty „Zestaw odkrywcy za 1 ZŁ” nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie internetowym KEEN. Osoby, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, w przypadku chęci skorzystania z Oferty „ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ” pozbawieni są dodatkowych zniżek i mogą skorzystać z Oferty na takiej samej zasadzie jak pozostałe osoby.
 4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu jednej pary dowolnego obuwia dziecięcego marki KEEN – poprzez dodanie zestawu małego odkrywcy do koszyka. Wówczas system uaktywni Ofertę „ZESTAW ODKRYWCY ZA 1 ZŁ”.
 5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu na większą ilość zestawów małego odkrywcy. Przy zakupie dwóch lub więcej par obuwia dziecięcego marki KEEN na jednym paragonie, zawsze przysługuje jeden zestaw małego odkrywcy.
 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania (jednoczesny zakup jednej, dowolnej pary butów dziecięcych marki KEEN).
 7. Wartość zestawu małego odkrywcy to 69,95 zł brutto.
 8. W przypadku zwrotu jednej pary butów dziecięcych marki Keen zakupionych w ramach Oferty „Zestaw odkrywcy za 1 ZŁ”, Klient zobowiązany jest zwrócić również zestaw małego odkrywcy, gdyż nie spełnia wówczas wymagań Oferty specjalnej, która upoważnia do rabatu na zestaw małego odkrywcy tylko w przypadku zakupu jednej pary obuwia dziecięcego marki KEEN. W przypadku zwrotu obuwia dziecięcego bez zestawu małego odkrywcy, Klientowi potrącona zostanie wartość, o której mowa w pkt. 7 Warunków i zasad skorzystania z promocji. Przy zakupie dwóch lub więcej par obuwia dziecięcęgo KEEN i jednoczesnym zwrocie jednej pary, Klient może zachować zestaw małego odkrywcy za 1 zł. Sklep internetowy keen.pl dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.keen.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep internetowy keen.pl zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt.


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.keen.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.keen.pl.
 3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel