Back to school - 15% na całą kolekcję dziecięcą

REGULAMIN BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ

   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, Krakowiaków 12, 32-060 Kryspinów.
 2. Promocja BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ obowiązuje od godziny 12:00 dnia 11.08.2023 do 08.09.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji na DZIEŃ DZIECKA”.
 3. Promocja BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ obowiązuje w sklepie internetowym KEEN działającym w domenie www.keen.pl.
 4. Promocja BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ obowiązuje przy zakupie wszystkich produktów dziecięcych, zarówno z nowej kolekcji jak i wyprzedaży, w sklepie internetowym KEEN. Bezpośredni link do promocji to BACK TO SCHOOL
 5. Klient otrzymuje 15% rabatu na całą kolekcję dziecięcą po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego BACK.
 6. Promocja na DZIEŃ DZIECKA nie łączy się z innymi wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z promocji BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ

 1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 11.08.2023 do 08.09.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania promocji BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ dokona zakupu produktu/ów dziecięcych marki KEEN dostępnych w sklepie internetowym KEEN, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 15%. 
 3. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne wewnętrzne programy promocyjne nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.
 5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach promocji BACK TO SCHOOL - 15% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ DZIECIĘCĄ sklep KEEN zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.keen.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.keen.pl.
 3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel